Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Územný plán zóny Pošeň - Juh, Mestská časť Bratislava - Ružinov
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský - podla § 4, ods. 2 08.07.2020
„Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN O Kolta“
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Nitriansky Levice Nové Zámky podla § 4, ods. 2 08.07.2020
VÝSTAVBA HAVARIJNÝCH NÁDRŽÍ NA KYSLÉ VODY
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava II Chemical, pharmaceutical and petrochemical industry 08.07.2020
Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov – Zvolenská Slatina
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Banskobystrický Zvolen Infrastruktur 08.07.2020
Navrhovaná zmena a doplnok ÚPN - mesta Poprad č. 96/2019
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 2 08.07.2020
Autocentrum Todos Bratislava
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Bratislavský Bratislava IV Infrastruktur 08.07.2020
Zmeny a doplnky č. 2/2020 ÚP obce Jasová“ /Spoločný územný plán obcí: Bešeňov, Branovo, Dubník, Gbelce, Jasová, Nová Vieska, Rúbaň, Strekov, Svätý Peter, Svodín, Šarkan /
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Levice Nové Zámky podla § 4, ods. 2 08.07.2020
Inštalácia vzduchového chladiča na HRP5
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava II Energieindustrie 08.07.2020
Obytná zóna TRINITIS
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Infrastruktur 08.07.2020
Výroba energetických peliet (Zmena č.1)
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Infrastruktur 07.07.2020
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov – úprava odpadov drvením a lisovaním, paketovaním.
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Infrastruktur 07.07.2020
KOLTA skládka odpadov, 4. Etapa - Rozšírenie skládky NNO
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Umweltverträglichkeitserklärung
Nitriansky Nové Zámky Infrastruktur 07.07.2020
Modernizácia obaľovne živičných zmesí Prievidza
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Trenčiansky Prievidza Baustoffindustrie 07.07.2020
SKLADOVACIA HALA
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Infrastruktur 07.07.2020
Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný Myslina – Lúčky – III. etapa, optimalizácia využitia kapacity skládky
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Prešovský Humenné Infrastruktur 07.07.2020
Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozsah hodnotenia
Nitriansky - podla § 4, ods. 1 07.07.2020
OBYTNÝ SÚBOR SLNEČNÝ VRCH I, BRATISLAVA – DEVÍNSKA NOVÁ VES
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozsah hodnotenia
Bratislavský Bratislava IV Infrastruktur 07.07.2020
Rozšírenie akumulačnej kapacity pre závlahy POMI – LÁTKOVCE
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Polnohospodárska a lesná výroba 06.07.2020
Zmeny a doplnky č. 1 Územný plán obce Malé Trakany
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Košický Trebišov podla § 4, ods. 2 06.07.2020
Herbik, s.r.o. - Výroba želatínových cukríkov
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Košice IV Lebensmittelindustrie 06.07.2020
Zber a spracovanie starých vozidiel, Považská Bystrica
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Abschließender Standpunkt
Trenčiansky Považská Bystrica Infrastruktur 06.07.2020
Územný plán obce Hostovice
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Öffentliche Erörterung
Prešovský Snina podla § 4, ods. 1 06.07.2020
Administratívna budova a sklad
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Nitriansky Šaľa Infrastruktur 06.07.2020
Územný plán mesta Turčianske Teplice, Zmeny a doplnky č. 1
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Žilinský Turčianske Teplice podla § 4, ods. 2 06.07.2020
Hypermarket - Tvrdošín
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Žilinský Tvrdošín Infrastruktur 10.02.2020