Project name Region District Field of Activity Dátum poslednej zmeny
MOBILNÝ DRVIČ NA RECYKLOVANÉ KAMENIVO – Vlachy
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Žilinský Liptovský Mikuláš Infrastruktur 15.11.2019
Tatranská Lomnica - prieskumný vrt pre geotermálne vody
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Poprad Tažobný priemysel 15.11.2019
NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU S POLYFUNKCIOU – STATICKÁ DOPRAVA
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Banská Bystrica Infrastruktur 15.11.2019
Kovošrot PCH-Metal, k. ú. Trnava
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava Infrastruktur 15.11.2019
Obytná zóna Trnava – Cukrovar, 1. etapa
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava Infrastruktur 15.11.2019
Elektrolytická galvanizačná linka
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trnavský Hlohovec Hüttenwesen 15.11.2019
Zmeny a doplnky č. 4 územného plánu centrálnej mestskej zóny Revúca
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Revúca podla § 4, ods. 2 15.11.2019
Spišská Nová Ves Regionálna skládka odpadov Kúdelník II. rozšírenie skládky 4. a 5. etapa
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Abschließender Standpunkt
Košický Spišská Nová Ves Infrastruktur 15.11.2019
Vyšná Hutka – protipovodňové opatrenia na pravom brehu Torysy v rkm 4,247
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Košický Košice - okolie Wasserwirtschaft 15.11.2019
Navrhovaná zmena a doplnok ÚPN - mesta Poprad č. 84 v k. ú. Spišská Sobota a Veľká
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 1 15.11.2019
Prestvavba západnej tribúny vrátane hlavného vstupu a prislúchajúceho zázemia zimného štadióna v Banskej Bystrici
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Banská Bystrica Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 15.11.2019
Stredisko zhodnocovania stavebných odpadov
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Prešovský Stará Ľubovňa Infrastruktur 15.11.2019
Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Öffentliche Erörterung
Nitriansky - podla § 4, ods. 1 14.11.2019
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Beladice
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Nitriansky Nitra Zlaté Moravce podla § 4, ods. 2 14.11.2019
Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu obce Budimír
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 14.11.2019
IBV Baloň
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Trnavský Dunajská Streda Infrastruktur 14.11.2019
Zmena operačného programu Výskum a inovácie (verzia 7.0)
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Slovenská Republika - podla § 4, ods. 1 14.11.2019
Rekonštrukcia komplexu budov MH SR na Mierovej ulici v Bratislave
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Bratislavský Bratislava II Infrastruktur 14.11.2019
Rekonštrukcia zariadenia na využitie energie geotermálnej vody - Plynoinštalácia - Prepojenie CK31 - Separačná stanica
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Nitriansky Šaľa Energieindustrie 14.11.2019
Odkanalizovanie obcí Dlhé Pole, Svederník, Divina
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Žilinský Bytča Žilina Wasserwirtschaft 14.11.2019
Obaľovacie centrum Horný Tisovník
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Banskobystrický Detva Baustoffindustrie 13.11.2019
Územný plán obce Lokca - Zmeny a doplnky č. 3
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Žilinský Námestovo Tvrdošín podla § 4, ods. 2 13.11.2019
Územný plán obce Malá Mača – Zmeny a doplnky č. 3/2019
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Trnavský Galanta podla § 4, ods. 2 13.11.2019
Automatická závesová linka Ni-Zn - zmena používaných chemických látok
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nitra Hüttenwesen 13.11.2019
Budova pre obchod a služby
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Banskobystrický Žarnovica Infrastruktur 18.07.2019