Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
EUROMOTOR IV. Etapa, časť B, Banská Bystrica
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Banská Bystrica Infrastruktur 08.12.2023
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Rimavská Sobota na obdobie 2024 - 2030
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Rimavská Sobota podla § 4, ods. 1 08.12.2023
Zariadenie na zhodnocovanie odpadových polymérov na druhotnú surovinu
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Trnavský Piešťany Chemie-, Pharma- und Petrochemieindustrie 08.12.2023
Rekonštrukcia časti Skladu kyselín
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trnavský Hlohovec Hüttenwesen 08.12.2023
VEĽKÉ KOSIHY SKLÁDKA ODPADOV Kazeta 1 a kazeta 2, Kazeta 3, Kazeta 4
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Nitriansky Komárno Infrastruktur 08.12.2023
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Tuhár na roky 2023 - 2030
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Lučenec podla § 4, ods. 2 08.12.2023
Leier Baustoffe SK s.r.o. - Tehelňa Močarmany - zhodnocovanie odpadov kat. č. 19 08 05
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Prešovský Prešov Tažobný priemysel 07.12.2023
Výroba zákazníckych aminokyselín
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Banská Bystrica Chemie-, Pharma- und Petrochemieindustrie 07.12.2023
Nová prevádzka spoločnosti KBZ s r. o., Bratislavská 20, Zohor
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozsah hodnotenia
Bratislavský Malacky Infrastruktur 07.12.2023
IBV TRI DUBY - KARLOVÁ
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Martin Infrastruktur 07.12.2023
HV prípojka a OST pre Continental Zvolen
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Zvolen Energieindustrie 07.12.2023
„Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Dubník na roky 2024-2030“
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Nitriansky Komárno Levice Nové Zámky podla § 4, ods. 2 07.12.2023
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho obce Trenčianske Bohuslavice 2024 - 2030
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Trenčín podla § 4, ods. 2 07.12.2023
Vodná nádrž Tajch Nová Baňa – rekonštrukcia
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Nitriansky Banskobystrický Zlaté Moravce Žarnovica Wasserwirtschaft 07.12.2023
Radové rodinné domy - Malinová
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Prievidza Infrastruktur 07.12.2023
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Vrútky pre roky 2024 - 2030
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Žilinský Martin podla § 4, ods. 1 06.12.2023
Územný plán obce Oravský Biely Potok - Zmeny a doplnky č. 2
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Žilinský Tvrdošín podla § 4, ods. 2 06.12.2023
Jestvujúce zariadenie na zber a úpravu odpadov - Markušovce
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Košický Spišská Nová Ves Infrastruktur 06.12.2023
Polyfunkčný súbor FLORA
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Banskobystrický Banská Bystrica Infrastruktur 06.12.2023
Územný plán obce Sečovská Polianka
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Rozsah hodnotenia
Prešovský Košický Vranov nad Topľou Trebišov podla § 4, ods. 1 06.12.2023
Modernizácia linky na výrobu šedého Portlandského slinku spojená s rozšírením portfólia a zvýšením kapacity spoluspaľovaných alternatívnych palív
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Abschließender Standpunkt
Košický Košice - okolie Baustoffindustrie 06.12.2023
Zariadenie na zhodnocovanie stavebného odpadu - mobilný drvič
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozsah hodnotenia
Košický Košice - okolie Infrastruktur 06.12.2023
Skládka nebezpečných odpadov, ZSNP SPO Žiar nad Hronom
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Umweltverträglichkeitserklärung
Banskobystrický Žiar nad Hronom Infrastruktur 06.12.2023
Zariadenie na zber odpadov – prevádzka Malacky
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Malacky Infrastruktur 06.12.2023
Obytný súbor Galanta – Kolónia II
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Galanta Infrastruktur 06.12.2023