Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Parkovací dom (SO - 101)
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava III Infrastruktur 30.03.2023
Sklad nábytku - Mirek, s.r.o.
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Košický Košice - okolie Infrastruktur 30.03.2023
Zhodnocovanie odpadov mobilným triedičom
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Bratislavský Senec Infrastruktur 30.03.2023
Rozšírenie cintorína v k. ú. Plavecký Štvrtok
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Bratislavský Malacky Infrastruktur 30.03.2023
Zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov – Kompostáreň Trenčín – zvýšenie kapacity
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Trenčín Infrastruktur 30.03.2023
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Margecanyna roky 2023-2030
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Prešovský Košický Prešov Gelnica Košice - okolie podla § 4, ods. 2 30.03.2023
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Kluknava na roky 2023-2030
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Prešovský Košický Prešov Gelnica Spišská Nová Ves podla § 4, ods. 2 30.03.2023
SORREC- recyklačné centrum Sorbone
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nitra Infrastruktur 30.03.2023
Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov a spracovanie starých vozidiel
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Bratislavský Senec Infrastruktur 30.03.2023
CENTRUM MBÚ Bystré
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Vranov nad Topľou Infrastruktur 30.03.2023
Nové Mlynárce
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Nitriansky Nitra Infrastruktur 30.03.2023
Obytný komplex - Rastislavova
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Prešovský Poprad Infrastruktur 30.03.2023
Stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2022 -2026
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Abschließender Standpunkt
Bratislavský - podla § 4, ods. 1 30.03.2023
Lyžiarske stredisko „Šuľkovo“ Demänovská Dolina
Gesetz: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stand: Anderweitiger Grund für die Beendigung der Prüfung
Žilinský Liptovský Mikuláš Infrastruktur 29.03.2023
Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 15)
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Slovenská republika podla § 4, ods. 2 29.03.2023
Využitie odpadov na spätné zasypávanie ťažobnej jamy Tomášov
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Senec Infrastruktur 29.03.2023
Územný plán obce Dolná Krupá – Návrh na Zmeny a doplnky UPN-O - zmena 8/2022
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 29.03.2023
Stratégia rozvoja cestovného ruchu na území TTSK na roky 2023 - 2027
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Trnavský - podla § 4, ods. 1 29.03.2023
Stratégia rozvoja zdravotníctva na území Trnavského samosprávneho kraja v rokoch 2023 - 2027
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Abschließender Standpunkt
Trnavský - podla § 4, ods. 1 29.03.2023
Rozšírenie zariadenie na zber a úpravu odpadov
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Bratislavský Senec Infrastruktur 29.03.2023
Rezidencia Vinohrady – Silvánska, Veltlínska Trenčín
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Trenčiansky Trenčín Infrastruktur 29.03.2023
Nová Univerzitná nemocnica Bratislava v lokalite Rázsochy
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozsah hodnotenia
Bratislavský Bratislava IV Energieindustrie 29.03.2023
Vybudovanie terminálu LNG vo verejnom prístave Bratislava
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Abschließender Standpunkt
Bratislavský Bratislava II Tažobný priemysel 29.03.2023
Územný plán obce Diaková
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Rozsah hodnotenia
Žilinský Martin podla § 4, ods. 2 29.03.2023
Logistická a skladová hala AP1 - 2. etapa, Senec
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Senec Infrastruktur 29.03.2023