Project name Region District Field of Activity Dátum poslednej zmeny
VÝROBNÝ ZÁVOD METALPORT
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Trebišov Maschinenbau und elektrotechnische Industrie 23.08.2019
Program odpadového hospodárstva obce Dolné Orešany na roky 2016 - 2020
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 23.08.2019
Zmena a doplnok č. 9 Územného plánu mesta Partizánske
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Partizánske podla § 4, ods. 2 23.08.2019
Parkovanie v meste Trenčín
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie vo veci podnetu
Trenčiansky - Iný dôvod posudzovania 23.08.2019
Kovošrot PCH-Metal, k. ú. Trnava
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava Infrastruktur 22.08.2019
Projekt poľnohospodárskej rekultivácie k.ú. Tomášov
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Bratislavský Senec Infrastruktur 22.08.2019
Optimalizácia spracovateľských kapacít technológií pre spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov JAVYS, a. s. v lokalite Jaslovské Bohunice
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Öffentliche Erörterung
ESPOO dohovor: 3. Zariadenia určené výhradne na výrobu alebo obohacovanie jadrového paliva, na prepracovanie vyhoretého jadrového paliva alebo jeho skladovanie, ako aj na ukladanie a spracovanie rádioaktívneho odpadu. - výlučne na skladovanie (plánované na viac ako 10 rokov) vyhoretého jadrového paliva alebo rádioaktívneho odpadu na inom mieste ako boli vyprodukované.
Strana pôvodu: Slowakei
Dotknutá strana: Česká republika, Rakúsko, Maďarsko, Ukrajina, Poľsko,
Trnavský Hlohovec Piešťany Trnava Energieindustrie 22.08.2019
Lokalita B1 – Záhumenské, IBV 27 RD + 14 RD, Križovany nad Dudváhom
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava Infrastruktur 22.08.2019
Zmeny a doplnky 04/2019 Územného plánu obce Lošonec
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 22.08.2019
Prístavba haly Novares Slovakia Automotive s.r.o., k. ú. Zavar
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trnavský Trnava Sonstige Industriebranchen 22.08.2019
Obytná zóna Trnava – Cukrovar, 1. etapa
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava Infrastruktur 22.08.2019
Územný plán obce Medzibrodie nad Oravou - Zmeny a doplnky č. 2
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Akcia je ukončená
Žilinský Dolný Kubín podla § 4, ods. 2 22.08.2019
Polyfunkčný objekt STARÉ GRUNTY
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Bratislava IV Infrastruktur 22.08.2019
Modernizácia obaľovne asfaltových zmesí Zbudza
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Košický Michalovce Baustoffindustrie 22.08.2019
Protipovodňové opatrenie IBV Horné Ozorovce
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Wasserwirtschaft 22.08.2019
Zariadenie na produkciu argónu.
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie vo veci podnetu
Nitriansky Šaľa Sonstige Industriebranchen 21.08.2019
Rozšírenie priestorových kapacít spracovateľského zariadenia, Liesek
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Žilinský Tvrdošín Infrastruktur 21.08.2019
Areál Zdroje Zeme Horný Jatov
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Šaľa Infrastruktur 21.08.2019
Oznámenie o strategickom dokumente: „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Beňadikovce na roky 2019-2025“
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Prešovský Svidník podla § 4, ods. 2 21.08.2019
Factory in Factory – závod v závode v spoločnosti Hella Slovakia Signa-Lighting s.r.o.
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Maschinenbau und elektrotechnische Industrie 21.08.2019
Zavedenie zásadnej inovácie výrobných procesov spoločnosti AGRO TAMI, a.s.
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nitra Lebensmittelindustrie 21.08.2019
Mobilné zariadenia na zhodnocovanie stavebného odpadu
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Žilinský Žilina Infrastruktur 21.08.2019
Zariadenie na zber, zhodnocovanie odpadov, výkup kovového odpadu, farebných kovov a odpadu z papiera a lepenky
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Gelnica Infrastruktur 21.08.2019
Oznámenie o strategickom dokumente: „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Korejovce na roky 2019-2025“
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Prešovský Svidník podla § 4, ods. 2 20.08.2019
Budova pre obchod a služby
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Banskobystrický Žarnovica Infrastruktur 18.07.2019