Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu mesta Trenčianske Teplice
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Ilava Trenčín podla § 4, ods. 2 29.09.2020
Brečtanová alej
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Trnavský Piešťany Infrastruktur 29.09.2020
Rozšírenie činnosti zariadenia na zber a výkup odpadov - Martin
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Žilinský Martin Infrastruktur 29.09.2020
Zmeny a doplnky č. 2A ÚPN-O Gyňov
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 29.09.2020
Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Abschließender Standpunkt
Trenčiansky - podla § 4, ods. 1 29.09.2020
GEONET PARK - MARTIN
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Žilinský Martin Sonstige Industriebranchen 29.09.2020
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa I/59 Staré Hory – most ev.č.59-020
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Banská Bystrica Verkehr und Telekommunikation 28.09.2020
Územný plán obce Vlčkovce - Zmeny a doplnky č. 8/2019
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 28.09.2020
Rozšírenie činnosti zariadenia na zber a výkup odpadov - Nové Mesto nad Váhom
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Infrastruktur 28.09.2020
Betonáreň RBR Žarnovica - navýšenie výroby
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Podnet
Banskobystrický Žarnovica Iný dôvod posudzovania 28.09.2020
Nízkouhlíková stratégia rozvoja SR do roku 2030, s výhľadom do roku 2050
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Öffentliche Erörterung
Slovenská republika podla § 4, ods. 1 28.09.2020
Logistické centrum nákladnej dopravy - Budča
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Anderweitiger Grund für die Beendigung der Prüfung
Banskobystrický Zvolen Maschinenbau und elektrotechnische Industrie 28.09.2020
Čistiareň odpadových vôd Veľký Kýr
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nové Zámky Wasserwirtschaft 28.09.2020
Zrušenie letiska Bystričany
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Prievidza Verkehr und Telekommunikation 28.09.2020
Pod Slancom
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie vo veci podnetu
Bratislavský Bratislava III Infrastruktur 28.09.2020
Jasná: ubytovací komplex Škriatkov les (lokalita 02), apartmány a chata (lokalita x)
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozsah hodnotenia
Žilinský Liptovský Mikuláš Infrastruktur 28.09.2020
"Kravín - pôrodnica", s.č. 375 - prestavba na halu pre ošípané
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Polnohospodárska a lesná výroba 28.09.2020
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Terňa
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 2 28.09.2020
Plnička plynov SIAD
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Bytča Infrastruktur 28.09.2020
Skládka na nie nebezpečný odpad Šemetkovce
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Prešovský Svidník Infrastruktur 25.09.2020
Inovácia výrobného procesu spoločnosti TOKAJ & CO, s.r.o.
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Košický Trebišov Lebensmittelindustrie 25.09.2020
Zmena a doplnok č.1 ÚPN-O Rakovo
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Žilinský Martin podla § 4, ods. 2 25.09.2020
ZaD č. 5 ÚPN-O Lúka
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom podla § 4, ods. 2 25.09.2020
Viacpodlažné parkovisko JUH III, Ul. Rastislavova
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Prešovský Poprad Infrastruktur 23.09.2020
Hypermarket - Tvrdošín
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Žilinský Tvrdošín Infrastruktur 10.02.2020