Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Zriadenie neverjného pohrebiska - cintorína
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Banskobystrický Veľký Krtíš Infrastruktur 14.02.2020
Územný plán obce Snežnica
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Abschließender Standpunkt
Žilinský Kysucké Nové Mesto Žilina podla § 4, ods. 1 14.02.2020
Lyžiarske stredisko Vysoké Tatry - Tatranská Lomnica, Lanová dráha Čučoriedky - modernizácia technologického zariadenia a zmena umiestnenia
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Prešovský Poprad Polnohospodárska a lesná výroba 14.02.2020
I/68 KREMNÁ, ZOSUV
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Prešovský Stará Ľubovňa Verkehr und Telekommunikation 14.02.2020
Dodávka a oživenie linky na výrobu uhlíkatých zmesí a spesodusu
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Poltár Sonstige Industriebranchen 14.02.2020
Územný plán mesta Zvolen - Zmeny a doplnky 11
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Zvolen podla § 4, ods. 2 14.02.2020
Factory in Factory – závod v závode v spoločnosti Hella Slovakia Signa-Lighting s.r.o.
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Maschinenbau und elektrotechnische Industrie 14.02.2020
Územný plán sídelného útvaru Zlaté Moravce, Zmeny a doplnky č. 9
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Zlaté Moravce podla § 4, ods. 2 14.02.2020
REKONŠTRUKCIA A ROZŠÍRENIE ČOV KOLÁROVO
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Nitriansky Komárno Wasserwirtschaft 14.02.2020
Zariadenie na zber odpadov vrátane zberného dvora – doplnenie druhov odpadov
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Žarnovica Infrastruktur 14.02.2020
ROZŠÍRENIE AREÁLU METRANS /DANUBIA/ A.S.
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Infrastruktur 13.02.2020
Montážne haly IX., X.,XI. KSK Slovakia, s.r.o., s administratívno - sociálnym vstavkom
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Považská Bystrica Maschinenbau und elektrotechnische Industrie 13.02.2020
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ŠTEFANOVÁ
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozsah hodnotenia
Bratislavský Trnavský Pezinok Trnava podla § 4, ods. 1 13.02.2020
Územný plán obce Lokca - Zmeny a doplnky č. 3
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Námestovo Tvrdošín podla § 4, ods. 2 13.02.2020
„LEAF Academy Vištuk, 1. Etapa výstavby – Vykurovanie, Zmena projektu kotolne“
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Bratislavský Pezinok Infrastruktur 13.02.2020
Navrhovaná zmena a doplnok ÚPN - mesta Poprad č. 88/2019
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 1 13.02.2020
Navrhovaná zmena a doplnok ÚPN - mesta Poprad č. 88_2019
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 1 13.02.2020
Skládka odpadov Nový Tekov, V. etapa skládky pre nie nebezpečný odpad
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Nitriansky Levice Infrastruktur 12.02.2020
Polyfunkčné bytové domy - Rezidencia Pražská
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Prešovský Prešov Infrastruktur 12.02.2020
KGJ Myjava, Hurbanova ul.-99kW
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Myjava Energieindustrie 12.02.2020
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Kecerovce
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 12.02.2020
Dobrá - zariadenie na zber odpadov
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Košický Trebišov Infrastruktur 12.02.2020
Rozšírenie existujúcej prevádzky zariadenia na zber odpadov o zber starých vozidiel, a opotrebované batérie a akumulátory v Chynoranoch
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Partizánske Infrastruktur 12.02.2020
Stredisko zhodnocovania stavebných odpadov
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozsah hodnotenia
Prešovský Stará Ľubovňa Infrastruktur 12.02.2020
Hypermarket - Tvrdošín
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Žilinský Tvrdošín Infrastruktur 10.02.2020