Project name Region District Field of Activity Dátum poslednej zmeny
Diaľnica D1 Bratislava – Senec, 2. úsek Triblavina - Senec
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Bratislavský Senec Verkehr und Telekommunikation 17.06.2019
Priemyselný areál Žarnovica – výstavba tepelného a elektrického zdroja
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Žarnovica Energieindustrie 17.06.2019
Obytná zóna, Štvrte v jazernom poli, etapa č. 7 – IBV 4. etapa
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Trnavský Skalica Infrastruktur 17.06.2019
Výrobná hala CSM/Tisovec - oživenie výrobného procesu
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Rimavská Sobota Maschinenbau und elektrotechnische Industrie 17.06.2019
Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov – Zvolenská Slatina
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Banskobystrický Zvolen Infrastruktur 14.06.2019
Územný plán obce Čierna Voda – Zmeny a doplnky č. 3
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Trnavský Galanta podla § 4, ods. 2 14.06.2019
Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov MOBICAT MC 100 R EVO
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Košický Michalovce Infrastruktur 14.06.2019
Prieskumné vrty a prieskumné odťažovanie CO2 pre potreby výroby metanolu - Kecerovce
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Košický Košice - okolie Tažobný priemysel 14.06.2019
RaM Dynamoliniek U.S. Steel Košice, s.r.o.
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Košický Košice II Sonstige Industriebranchen 14.06.2019
Logistické a výrobné haly Tanieriky
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Bratislavský Senec Maschinenbau und elektrotechnische Industrie 14.06.2019
Skládka priemyselného odpadu Šiklov - izolovaná kazeta 3 a 4
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Banskobystrický Brezno Infrastruktur 14.06.2019
Červený Hrádok - úprava toku Širočina
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Nitriansky Zlaté Moravce Wasserwirtschaft 14.06.2019
Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Kysak (mimo) - Košice
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Košický Košice - okolie Verkehr und Telekommunikation 14.06.2019
Územný plán mesta Zlaté Moravce
Gesetz: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stand: Umweltverträglichkeitserklärung
Nitriansky Zlaté Moravce podla § 4, ods. 1 14.06.2019
Eperia Prešov II. etapa
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Prešovský Prešov Infrastruktur 14.06.2019
IBV Panské Topoľčany
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Topoľčany Infrastruktur 14.06.2019
Navrhovaná zmena a doplnok ÚPN č. 8 - Obce Batizovce
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 1 14.06.2019
VÝROBNO SKLADOVCIA HALA SLOVAKOR ŠAMORÍN- zmena č. 1
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Sonstige Industriebranchen 14.06.2019
DOPLNOK Č. 1 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE POVODA
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 2 14.06.2019
Územný plán mesta Dunajská Streda, Zmeny a doplnky č. 11/2019
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 2 14.06.2019
Zariadenie sociálnych služieb, koliba, administratívna budova a areál rekreačných domov
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Žilinský Liptovský Mikuláš Infrastruktur 13.06.2019
ŽST Nové Košariská – záchytné parkovisko pre IAD
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Bratislavský Senec Infrastruktur 13.06.2019
Obnovenie lyžiarskych kapacít Tatranská Lomnica - Jamy, Turistická ubytovňa s reštauráciou
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozsah hodnotenia
Prešovský Poprad Infrastruktur 13.06.2019
Produkčný kravín
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Žilinský Liptovský Mikuláš Polnohospodárska a lesná výroba 13.06.2019
Budova pre obchod a služby
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Žarnovica Infrastruktur 07.06.2019