Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Súbor reakreačných domov SENEC JUH - ČIERNA VODA ETAPA I.
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Senec Infrastruktur 01.07.2022
Územný plán obce Mníchova Lehota
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Abschließender Standpunkt
Trenčiansky Trenčín podla § 4, ods. 1 01.07.2022
G-TES projekt rozšírenie, Nitra
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nitra Maschinenbau und elektrotechnische Industrie 01.07.2022
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na roky 2024-2030
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Bratislavský Bratislava I podla § 4, ods. 2 01.07.2022
územný plán obce (ÚPN-O) Súľov - Hradná
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Rozsah hodnotenia
Žilinský Bytča podla § 4, ods. 1 01.07.2022
XXXLutz Nitra
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra Infrastruktur 01.07.2022
Rekonštrukcia Devínskej cesty
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava IV Iný dôvod posudzovania 01.07.2022
Polyfunkčný súbor Agátová
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Bratislava IV Infrastruktur 01.07.2022
Rozšírenie ČOV Tomášov
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Bratislavský Senec Wasserwirtschaft 01.07.2022
Zariadenie na zber, výkup a úpravu odpadov – Nitra, k. ú. Chrenová
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Nitriansky Nitra Infrastruktur 01.07.2022
Nové električkové trate v Bratislave, úsek Košická
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Bratislavský Bratislava II Verkehr und Telekommunikation 30.06.2022
Územný plán zóny Zlaté piesky, záhradkárska osada
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Bratislavský Bratislava II podla § 4, ods. 2 30.06.2022
Obytný komplex Laurin dvor
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Bratislava II Infrastruktur 30.06.2022
Polyfunkčná budova
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Bratislava II Infrastruktur 30.06.2022
Objekty individuálnej rekreácie - Drevenice Liptovská Štiavnica
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozsah hodnotenia
Žilinský Ružomberok Iný dôvod posudzovania 30.06.2022
Rekonštrukcia mostov na ceste I/63 v Komárne, most 63-025
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Nitriansky Komárno Verkehr und Telekommunikation 30.06.2022
Rekonštrukcia mostov na ceste I/63 v Komárne, most 63-024
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Nitriansky Komárno Verkehr und Telekommunikation 30.06.2022
Šamorín-intenzifikácia ČOV
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Wasserwirtschaft 30.06.2022
„Územný plán sídelného útvaru Žiar zmeny a doplnky č. 3“ - zaslanie oznámenia o strategickom dokumente
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Žilinský Liptovský Mikuláš podla § 4, ods. 2 29.06.2022
„Skladovacia nádrž na hnojovicu „A“ a „B“
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nové Zámky Polnohospodárska a lesná výroba 29.06.2022
Výstavba IBV Stupné, lokalita Dlhé
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Považská Bystrica Infrastruktur 29.06.2022
Prístavba prevádzkovej budovy
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Prešovský Prešov Infrastruktur 29.06.2022
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu zóny Hruštín - Zábava
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Námestovo podla § 4, ods. 2 29.06.2022
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Rekonštrukcia mosta M721 cez potok Sokolovský pred obcou Jovsa"
Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Košický Michalovce Verkehr und Telekommunikation 29.06.2022
Územný plán obce Hankovce
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Abschließender Standpunkt
Prešovský Humenné podla § 4, ods. 1 29.06.2022