Preskočit na obsah
| Print

Zvýšenie výkonu bloku JE V2 v Jaslovských Bohuniciach

 • Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 2.4 Jadrové elektrárne a iné zariadenia s jadrovými reaktormi vrátane ich vžarovania a likvidácie
 • Povinné hodnotenie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Účelom pripravovanej investičnej akcie je využiť existujúce výkonové rezervy, zakomponované v reaktore i v ďaľších komponentoch jadrovej elektráne.
 • Betroffene Gemeinde: Veľké Kostoľany, Nižná, Žlkovce, Jaslovské Bohunice, Malženice, Radošovce, Pečeňady, Ratkovce (okresy: Piešťany, Hlohovec, Trnava)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo hospodárstva,Ministerstvo životného prostredia,
 • Projektwerber: Slovenské elektrárne a.s., Hraničná 12, 827 036 Bratislava212
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 35829052
 • Genehmigungsbehörde: KÚ Trnava - odbor ŽP
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Bearbeiter der vorläufigen Umweltstudie VÚJE Trnava, a.s.
  Text der vorläufigen Umweltstudie
  18.09.2006
  18.09.2006

  Umweltverträglichkeitserklärung

  Bearbeiter der UVE für das strategische Dokument VÚJE, a.s. Trnava

  Abschließender Standpunkt

  Právoplatné záverečné stanovisko
  02.05.2005