| Print

Zvolen, protipovodňové opatrenie na toku Hron

 • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 10.7 Objekty protipovodnovej ochrany
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Zabezpečenie protipovodňovej ochrany intravilánu mesta Zvolen na oboch brehoch rieky Hron
 • Betroffene Gemeinde: Zvolen (okres: Zvolen)
 • Zuständige Behörde: Okresný úrad Zvolen
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. SNP 96/50, 96108 Zvolen
 • Projektwerber: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 36022047
 • Genehmigungsbehörde: Mesto Zvolen
  OkÚ Zvolen
 • Dokumente

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.