| Print

Zvolen, protipovodňové opatrenie na toku Hron

  • Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Vorhaben: 10.7 Objekty protipovodnovej ochrany
  • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen