| Print

Zvieracie krematórium Trnava

 • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 11.5 Kafilérie a veterinárne asanacné ústavy
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Účelom predloženého zámeru je prevádzkovanie kremačnej pece TB, určená na spaľovanie spoločenských zvierat, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákaz. Jedná sa o typové zariadenie, ktoré dodáva na trh Addfield Environmental Systems Ltd. maximálna kapacita bude 300 kg, jedná sa o kumulované množstvo diskontuálnej vsádzky.
 • Betroffene Gemeinde: Trnava (okres: Trnava)
 • Zuständige Behörde: Okresný úrad Trnava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Kollárova 8, 91702 Trnava
 • Projektwerber: Anubis spol. s r.o., Trnavská 582/1, 919 51 Špačince
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 52662080
 • Genehmigungsbehörde: OÚ Trnava, Regionálna a veterinárna správa Trnava
 • Dokumente

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.