| Print

Zverník "Baraní dvor" v k.ú. Prašník a Vŕbové

 • Act: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 14.2 Zásahy do územia, ktoré môžu spôsobiť podstatné zmeny v biologickej rozmanitosti, štruktúre a funkcii ekosystémov
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Cieľom investície je zníženie škôd na poľnohospodárskych kultúrach a na lesných porastoch.
 • Betroffene Gemeinde: Vrbové, Prašník (okres: Piešťany)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo životného prostredia,
 • Projektwerber: Ing. Ivan Durec, Vrbové
 • ID-Nr. des Projektwerbers:
 • Genehmigungsbehörde: Ministerstvo životného prostredia, OU Piešťany
 • Dokumente

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru LVÚ Zvolen, ing. Karol Sabadoš, CSc.
  Právoplatné rozhodnutie
  27.11.2002