| Print

Zverník - Baraní dvor v k.ú. Prašník

 • Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 14.2 Zásahy do územia, ktoré môžu spôsobiť podstatné zmeny v biologickej rozmanitosti, štruktúre a funkcii ekosystémov
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Pre zvýšenie hodnoty vidieckych oblastí a efektívne využitie daného prostredia a podmienok pre účely agroturistiky a poľovníctva sa vlastník pozemkov rozhodol realizovať chov danielej zveri vo zvernici
 • Betroffene Gemeinde: Vrbové, Prašník (okres: Piešťany)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo pôdohospodárstva, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo životného prostredia,
 • Projektwerber: Ing. Ivan DUREC, Vrbové
 • ID-Nr. des Projektwerbers:
 • Genehmigungsbehörde: OU Piešťany
 • Dokumente

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.