| Print

Zneškodňovanie vedľajších živočíšnych produktov v zariadení Volcan 1600.

 • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 11.5 Kafilérie a veterinárne asanacné ústavy
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Účelom stavby je osadenie pece Volkan 1600 určenej na spaľovanie vedľajších živočíšnych produktov,vznikajúcich činnosťou existujúceho bitúnku. Jedná sa o typové zariadenie, ktoré dodáva na trh investor VOLKAN 1600 od výrobcu Waste Spectrum Environmental Limited. Predmetná spaľovacia pec bude umiestnená v areáli existujúceho bitúnku na spevnenej ploche pod prístreškom.
 • Betroffene Gemeinde: Tešedíkovo (okres: Šaľa)
 • Zuständige Behörde: Okresný úrad Šaľa
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hlavná 42/12A, 92701 Šaľa
 • Projektwerber: NOURUS-MÄSO s.r.o.
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 47335718
 • Genehmigungsbehörde: 1.Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie
  2.Obec Tešedíkovo, Žihárecká 860, 925 82 Tešedíkovo
  3.Regionálna veterinárna a potravinová správa Šaľa
 • Dokumente

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.