Preskočit na obsah
| Print

Zmeny a doplnky č. 4/2019 Územného plánu obce Huncovce – upravený návrh február 2022

 • Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Bereich: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Pôvodná funkcia podľa územného plánu obce Huncovce - súčasný stav: plochy lúk a pasienkov, odvodnené územia, súčasné využitie: poľnohospodárska pôda - TTP Navrhovaná čiastková zmena a doplnok územného plánu obce Huncovce rieši funkčné využitie plôch, navrhovaný stav: plocha pre rekreáciu – stavby pre rozvoj rekreácie, rozšírenie navrhovanej rekreačnej zóny Smrekovec o lokalitu „Za Huncovským lesíkom“.
 • Betroffene Gemeinde: Vysoké Tatry, Kežmarok, Huncovce, Žakovce, Vrbov, Malý Slavkov, Veľká Lomnica (okresy: Poprad, Kežmarok)
 • Zuständige Behörde: Okresný úrad Kežmarok
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Huncovská 1, 06001 Kežmarok
 • Vermittler: Obec Huncovce
 • ID-Nr. des Vermittlers: 00326232
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Information über die Benachrichtigung
  24.05.2022
  Oznámenie
  24.05.2022
  Text des strategischen Dokumentes
  24.05.2022
  24.05.2022