| Print

Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Hýľov

  • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
  • Bereich: podla § 4, ods. 1
  • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen