| Print

Zmeny a doplnky č. 2 spoločného Územného plánu obcí Rudná, Rakovnica, Rožňavské Bystré - časť Obec Rakovnica

 • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Bereich: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Hlavným cieľom pri spracovaní Zmien a doplnkov č.2 Spoločného územného plánu obcí Rudná, Rakovnica a Rožňavské Bystré- časť Rakovnica je zapracovať požiadavky obyvateľov obce na rozšírenie plôch bývania a zmenu komunikačného systému v lokalite č.1 „Na štôlňu“, a tým zabezpečiť funkčnú územnoplánovaciu dokumentáciu, ktorá bude východiskom pre spracovávanie následných stupňov projektových dokumentácií tejto lokalite.
 • Betroffene Gemeinde: Rakovnica (okres: Rožňava)
 • Zuständige Behörde: Okresný úrad Rožňava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Ernesta Rótha 30, 04801 Rožňava
 • Vermittler: Obec Rakovnica č. 150, 049 31 p. Rožňavské Bystré
 • ID-Nr. des Vermittlers: 00328677
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Information über die Benachrichtigung
  17.01.2020
  Oznámenie
  17.01.2020
  Text des strategischen Dokumentes
  17.01.2020
  17.01.2020
  17.01.2020
  17.01.2020