| Print

Zmeny a doplnky č.10/2019 Územného plánu mesta Sabinov

  • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
  • Bereich: podla § 4, ods. 2
  • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen