| Print

Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Dolná Seč

 • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Bereich: podla § 4, ods. 1
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Obstaranie zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce Dolná Seč vyvolali požiadavky obce, týkajúce sa optimalizácie navrhovaného riešenia, zásad a regulatívov vzhľadom na aktuálny vývoj. Ďalším dôvodom na obstaranie zmien a doplnkov č. 1 bolo zosúladenie s platnou legislatívou a s platným Územným plánom regiónu Nitrianskeho kraja v znení zmien a doplnkov.
 • Betroffene Gemeinde: Horná Seč, Levice, Tekovský Hrádok, Kalná nad Hronom, Dolná Seč, Vyšné nad Hronom (okres: Levice)
 • Zuständige Behörde: Okresný úrad ŽP Levice
 • Vermittler: Obec Dolná Seč
 • ID-Nr. des Vermittlers: 00306894
 • Genehmigungsbehörde: Obec Dolná Seč
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Oznámenie
  01.07.2020
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  29.07.2020
  Text des strategischen Dokumentes
  01.07.2020
  02.07.2020

  Abschließender Standpunkt

  Abschließender Standpunkt
  04.08.2020