| Print

Zmeny a doplnky 6/2019 ÚPN-O Ražňany

 • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Bereich: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Premietnuť do platnej dokumentácie ÚPN Obce nové požiadavky týkajúcu sa lokálnej zmeny funkčného využitia určených plôch, nachádzajúcich sa v extraviláne obce.
 • Betroffene Gemeinde: Šarišské Michaľany, Ražňany, Sabinov, Jarovnice, Pečovská Nová Ves, Ostrovany (okres: Sabinov)
 • Zuständige Behörde: Okresný úrad Sabinov
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. slobody 85, 08301 Sabinov
 • Vermittler: Obec Ražňany
 • ID-Nr. des Vermittlers: 525090
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Information über die Benachrichtigung
  07.11.2019
  Oznámenie
  07.11.2019
  Text des strategischen Dokumentes
  07.11.2019
  07.11.2019