| Print

Zmena operačného programu Výskum a inovácie (verzia 7.0)

  • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
  • Bereich: podla § 4, ods. 4
  • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen