| Print

Zmena a doplnok č. 4 územného plánu obce Lietavská Svinná - Babkov

 • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Bereich: podla § 4, ods. 4
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: zmena priestorových regulatívov v záväznej časti platného Územného plánu obce Lietav-ská Svinná-Babkov (ďalej len "ÚPN-O") tak, aby umožňovali aj výstavbu rodinných do-mov s nízkym sklonom od 22?.
 • Betroffene Gemeinde: Lietavská Svinná - Babkov (okres: Žilina)
 • Zuständige Behörde: Okresný úrad Žilina
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina
 • Vermittler: Obec Lietavská Svinná – Babkov, OcÚ 160, Lietavská Svinná – Babkov, 013 11
 • ID-Nr. des Vermittlers: 00321443
 • Genehmigungsbehörde: obecné zastupiteľstvo Obce Lietavská Svinná - Babkov
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Information über die Benachrichtigung
  16.01.2020
  Oznámenie
  16.01.2020
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  08.04.2020
  Text des strategischen Dokumentes
  16.01.2020