| Print

Zhromažďovacie stredisko nebezpečných odpadov Žilina

 • Act: 127/1994 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 8.5 Stavby, objekty a zariadenia na nakladanie s nebezpečným odpadom
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Zriadiť zhromažďovacie stredisko nebezpečných odpadov tak, aby zefektívnila svoju činnosť v zbere a preprave nebezpečných odpadov.
 • Betroffene Gemeinde: Žilina (okres: Žilina)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo pôdohospodárstva,
 • Projektwerber: .A.S.A. Slovensko, spol. s r.o. prevádzka Žilina
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 31318762
 • Genehmigungsbehörde: OÚ Žilina
 • Dokumente

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru Ekopolis spol. s r.o. Martin
  Právoplatné rozhodnutie