| Print

Zhodnocovanie plastového komunálneho odpadu inovatívnou technológiou v meste Liptovský Mikuláš – mestská časť Palúdzka

 • Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 9.8 Zariadenie na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi
 • Povinné hodnotenie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Účelom navrhovanej činnosti je zhodnocovanie komunálneho plastového odpadu využitím modernej ekologickej mobilnej technológie Plast Energy LT 2000.
 • Betroffene Gemeinde: Liptovský Mikuláš (okres: Liptovský Mikuláš)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Projektwerber: XO corp. s. r. o., Pionierska 1587/13, 831 02 Bratislava
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 36424285
 • Genehmigungsbehörde: Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie
  Mesto Liptovský Mikuláš
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  15.03.2017
  Bearbeiter der vorläufigen Umweltstudie Dušan Olah
  Text der vorläufigen Umweltstudie
  15.03.2017

  Rozsah hodnotenia

  Text des Umfangs der Bewertung des Vorhabens
  12.05.2017

  Umweltverträglichkeitserklärung

  Informácia o správe o hodnotení
  20.05.2020
  28.07.2020
  Bearbeiter der UVE für das strategische Dokument INECO, s.r.o., Banská Bystrica
  Text der UVE für das strategische Dokument
  22.05.2017
  20.05.2020

  Öffentliche Erörterung

  MÚ L. Mikuláš, Štúrova 1989/4, 1. posch. c. 109, dna 14.06.2017 o 14:00
  Mestský údad v Liptovskom Mikuláši, Štúrova ulica č. 1989/4 (malá zasadacia miestnosť na prízemí), dňa 19.08.2020 o 15:00

  Abschließender Standpunkt

  Záverečné stanovisko pred nadobudnutím právoplatnosti
  08.09.2017
  Odvolanie/ rozklad proti záverečnému stanovisku
  26.10.2017
  20.05.2020