| Print

Zhodnocovanie hliníkových odpadov v prevádzke Odlievareň

 • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 3.6 Prevádzky na tavenie vrátane zlievania zliatin (legovania) neželezných kovov okrem vzácnych kovov vrátane pretavovania recyklovaných výrobkov (rafinácia, výroba odliatkov a pod.) s kapacitou tavenia 9.8 Zariadenie na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi
 • Povinné hodnotenie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Zhodnocovanie hliníkových technologických odpadov, vrátane vybudovania potrebných skladovacích kapacít a realizácie preložiek a prípojok inžinierskych sietí.
 • Betroffene Gemeinde: Žiar nad Hronom, Ladomerská Vieska (okres: Žiar nad Hronom)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Projektwerber: SLOVALCO a.s., Priemyselná 14, 965 48 Žiar nad Hronom
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 36022934
 • Genehmigungsbehörde: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, Jegorovova 29 B, 974 01 Banská Bystrica
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  15.01.2020
  Bearbeiter der vorläufigen Umweltstudie Enviroservis, s.r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom
  Text der vorläufigen Umweltstudie
  15.01.2020