| Print

Zemníky Ketelec

 • Gesetz: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 1.11 Lomy a povrchová ťažba a úprava kameňa, ťažba štrkopiesku a piesku
 • Povinné hodnotenie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Realizácia suchej povrchovej ťažby štrkopieskov s cieľom vytvoriť zemníky, pričom zemníky majú byť zavezené inertnými materiálmi a výkopovými zeminami zo stavieb a následne rekultivované do pôvodného stavu
 • Betroffene Gemeinde: Bratislava - Podunajské Biskupice (okres: Bratislava II)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Projektwerber: ANČETA s.r.o., Podunajské Biskupice – Ketelec, 821 00 Bratislava, zastúpený splnomocnencom ENGICON s.r.o, Martina Granca 7, 841 02 Bratislava
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 35696605
 • Genehmigungsbehörde: Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice,Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  21.06.2016
  Bearbeiter der vorläufigen Umweltstudie ENGICON s.r.o.
  Text der vorläufigen Umweltstudie
  21.06.2016

  Rozsah hodnotenia

  Text des Umfangs der Bewertung des Vorhabens
  09.08.2016

  Umweltverträglichkeitserklärung

  Informácia o správe o hodnotení
  15.06.2018
  Bearbeiter der UVE für das strategische Dokument ENGICON s.r.o.
  Text der UVE für das strategische Dokument
  15.06.2018
  15.06.2018
  15.06.2018

  Öffentliche Erörterung

  Magistrát HM Bratislava, Primaciálne nám 1, miestnost c. 107, dna 12.07.2018 o 16:30

  Abschließender Standpunkt

  Záverečné stanovisko pred nadobudnutím právoplatnosti
  18.09.2019
  Odvolanie/ rozklad proti záverečnému stanovisku
  21.10.2019