| Print

Zemníky Ketelec

 • Act: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 1.11 Lomy a povrchová ťažba a úprava kameňa, ťažba štrkopiesku a piesku
 • Povinné hodnotenie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Realizácia suchej povrchovej ťažby štrkopieskov s cieľom vytvoriť zemníky, pričom zemníky majú byť zavezené inertnými materiálmi a výkopovými zeminami zo stavieb a následne rekultivované do pôvodného stavu
 • Betroffene Gemeinde: Bratislava - Podunajské Biskupice (okres: Bratislava II)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Projektwerber: ANČETA s.r.o., Podunajské Biskupice – Ketelec, 821 00 Bratislava, zastúpený splnomocnencom ENGICON s.r.o, Martina Granca 7, 841 02 Bratislava
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 35696605
 • Genehmigungsbehörde: Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice,Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava
 • Dokumente

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  21.06.2016
  Spracovateľ zámeru ENGICON s.r.o.
  Text zámeru
  21.06.2016

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  09.08.2016

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  15.06.2018
  Spracovateľ správy o hodnotení ENGICON s.r.o.
  Text správy o hodnotení
  15.06.2018
  15.06.2018
  15.06.2018

  Verejné prerokovanie

  Magistrát HM Bratislava, Primaciálne nám 1, miestnost c. 107, dna 12.07.2018 o 16:30

  Záverečné stanovisko

  Záverečné stanovisko pred nadobudnutím právoplatnosti
  18.09.2019
  Odvolanie/ rozklad proti záverečnému stanovisku
  21.10.2019