Preskočit na obsah
| Print

Zberný dvor obce Kotešová

 • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 9.10 Zhromaždovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Povolenie zariadenia na zber odpadov v zmysle platnej legislatívy. predmetom zberu budú odpady kategórie ostatný : drobný stavebný odpad, jedlé oleje a tuky, objemný odpad, kovy, biologicky rozložiteľný odpad.
 • Betroffene Gemeinde: Kotešová (okres: Bytča)
 • Zuständige Behörde: Okresný úrad Bytča
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Zámok 104, 01401 Bytča
 • Projektwerber: Obec Kotešová, Kotešová 325, 013 61 Kotešová
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 00321389
 • Genehmigungsbehörde: Okresný úrad Bytča- OSŽP - ŠSOH
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Bearbeiter der vorläufigen Umweltstudie OPŽP SK, s.r.o., Horná Lehota 104, 27 41 Oravský Podzámok
  Text der vorläufigen Umweltstudie
  21.10.2021
  21.10.2021
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  13.12.2021
  Právoplatné rozhodnutie
  02.12.2022