| Print

Zberný dvor Blatná na Ostrove

 • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 9.10 Zhromaždovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpecnými odpadmi
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Účelom predloženého zámeru je vybudovanie zberného dvora odpadov v obci Blatná na Ostrove
 • Betroffene Gemeinde: Blatná na Ostrove (okres: Dunajská Streda)
 • Zuständige Behörde: Okresný úrad Dunajská Streda
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Korzo B. Bartóka 789/3, 92901 Dunajská Streda
 • Projektwerber: Obec Blatná na Ostrove
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 00305308
 • Genehmigungsbehörde:
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  29.07.2019
  Text der vorläufigen Umweltstudie
  29.07.2019
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  21.10.2019
  Odvolanie/ rozklad proti rozhodnutiu
  07.11.2019
  Právoplatné rozhodnutie
  10.02.2020