| Print

Zberňa železa a farebných kovov Chminianska Nová Ves

  • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Vorhaben: 9.10 Zhromaždovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel
  • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen