Preskočit na obsah
| Print

Zber a výkup odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov, batérií a akumulátorov

  • Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
  • Vorhaben: 9.10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov a z neželezných kovov a starých vozidiel, - okrem zhromažďovania odpadov zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje z kovu 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Grundlegende Informationen