Preskočit na obsah
| Print

Zázrivá kanalizácia a ČOV

 • Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Predmetom zámeru je riešenie novej mechanicko - biologickej čistiarne odpadových vôd pre obec Zázrivá.
 • Betroffene Gemeinde: Zázrivá (okres: Dolný Kubín)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo vnútra,
 • Projektwerber: SSVaK, š.p.
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 2212
 • Genehmigungsbehörde: MŽP SR
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Bearbeiter der vorläufigen Umweltstudie Ing. Oto Hladík
  Právoplatné rozhodnutie
  28.04.2003

  Rozsah hodnotenia

  Text des Umfangs der Bewertung des Vorhabens