| Print

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov a výrobu hnojív ŠS Kmeťová – Slovenská Ľupča, navýšenie množstva zhodnocovaných odpadov

 • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Predmetom je navýšenie množstva zhodnocovaných odpadov kategórie „O“ na celkové množstvo 20 000 ton/rok, v Zariadení na zhodnocovanie odpadov a výrobu hnojív ŠS Kmeťová spoločnosťou ECOSTART, a.s.. Jedná sa o zariadenie na zhodnocovanie drevných a rastlinných odpadov z poľnohospodárskej a lesnej produkcie, rôznych biologicky rozložiteľných odpadov a čistiarenských kalov spolu s neodpadovými surovinami a materiálmi technológiou aeróbnej fermentácie za účelom výroby, úpravy a skladovania INOKULA BACTI K a prípadne iných hnojív určených pre ďalšie spracovanie spoločnosťou ECOSTART, a.s. v ES Badín 666. Zariadenie je v prevádzke od roku 2014. Pôvodné zariadenie bolo v povolené ešte v 80-tych rokoch minulého storočia a slúžilo ako kompostáreň pre LESY SR. Neskôr bolo zariadenie prevádzkované spoločnosťou ČOV a.s.. Posledným prevádzkovateľom je spoločnosť ECOSTART a.s..
 • Betroffene Gemeinde: Slovenská Ľupča (okres: Banská Bystrica)
 • Zuständige Behörde: Okresný úrad Banská Bystrica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Ľ. Štúra 1, 97405 Banská Bystrica
 • Projektwerber: ECOSTART, a.s.
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 43844103
 • Genehmigungsbehörde: Okresný úrad Banská Bystrica
  Odbor starostlivosti o životné prostredie
  Nám. Ľ. Štúra 5943/1
  974 05 Banská Bystrica
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  27.07.2020
  Text der Benachrichtigung über die Änderung
  27.07.2020