Preskočit na obsah
| Print

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov KOV-NZPÚ, s.r.o. Novosad – I. zmena

 • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 9.10 Zhromaždovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov 9.7 Zneškodnovanie alebo zhodnocovanie nebezpecných odpadov v spalovniach a zariadeniach na spoluspalovanie odpadov, alebo úprava, spracovanie
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je navýšenie spracovaných starých vozidiel z 500 ks na max. 8000 ks. Súčasťou zmeny navrhovanej činnosti je posudzovanie technologického zariadenia na úpravu karosérií, hydraulický nožnicolis typ CI 656t SERAMECA, výrobca COSMO - France
 • Betroffene Gemeinde: Novosad (okres: Trebišov)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Projektwerber: KOV-NZPÚ, s. r. o., Hlavná 7, 076 02 Novosad
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 36777323
 • Genehmigungsbehörde: OÚ Trebišov, MŽP SR Sekcia OH
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  01.12.2022
  Text der Benachrichtigung über die Änderung
  01.12.2022