| Print

Zariadenie na zber a úpravu odpadov

 • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 9.10 Zhromaždovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Účelom zámeru je rozšírenie existujúceho zariadenia na zber odpadov o výkup kovových odpadov a úpravu kovových odpadov nožnicou CNS 400K, súpravou technických plynov a uhlovými brúskami, ktoré budú využívané na prevádzke KOVOT s.r.o. Upravovať sa budú nadrozmerné kovové odpady, ktoré vznikajú pôvodcom odpadov pri vykonávaní ich podnikateľskej činnosti a taktiež sa budú upravovať nadrozmerné odpady z kovov, ktoré boli vykúpené od fyzických osôb.
 • Betroffene Gemeinde: Vavrečka (okres: Námestovo)
 • Zuständige Behörde: Okresný úrad Námestovo
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Miestneho priemyslu 571, 02701 Námestovo
 • Projektwerber: KOVOT s.r.o.
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 46415807
 • Genehmigungsbehörde: Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  14.01.2020
  Bearbeiter der vorläufigen Umweltstudie Ing. Dominika Ďurišová, OPŽP SK s.r.o.
  Text der vorläufigen Umweltstudie
  14.01.2020
  14.01.2020
  14.01.2020