Preskočit na obsah
| Print

Zariadenie na zber kovového odpadu, Bánovce nad Bebravou

  • Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
  • Vorhaben: 9.10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov a z neželezných kovov a starých vozidiel, - okrem zhromažďovania odpadov zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje z kovu 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
  • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen