| Print

Žabany – skládka na nie nebezpečný odpad – rozšírenie

  • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Vorhaben: 9.3 Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpecný s kapacitou
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Grundlegende Informationen