| Print

Využívanie alternatívnych palív na báze odpadov v rotačnej peci na výpal cementárenského slinku Horné Srnie

  • Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
  • Vorhaben: 9.6 Zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie nebezpečných odpadov spaľovaním alebo fyzikálno-chemickou úpravou
  • Povinné hodnotenie

Grundlegende Informationen

  • Betroffene Gemeinde: Horné Srnie (okres: Trenčín)
  • Projektwerber: CEMMAC, a.s., Horné Srnie
  • ID-Nr. des Projektwerbers: 31412106
  • Genehmigungsbehörde:
  • Dokumente

    Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.