| Print

Výrobno- skladovacia hala Slovakor

 • Gesetz: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 8.10 Ostatné priemyselné zariadenia neuvedené v položkách č. 1 - 9 s výrobnou plochou
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Účelom navrhovanej činnosti je rozšírenie jestvujúcej výroby PE fólií a dispozičná úprava prevádzky.
 • Betroffene Gemeinde: Šamorín (okres: Dunajská Streda)
 • Zuständige Behörde: Okresný úrad Dunajská Streda
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Korzo B. Bartóka 789/3, 92901 Dunajská Streda
 • Projektwerber: SLOVAKOR INDUSTRY a.s., Bajkalská 22, 821 09 Bratislava
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 35727926
 • Genehmigungsbehörde:
 • Dokumente

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.