| Print

Výrobno-skladovacia budova Müller Textiles, PZ Myslina – IV.etapa

 • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 8.10 Ostatné priemyselné zariadenia neuvedené v položkách c. 1 - 9 s výrobnou plochou
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Rozšírenie výrobných a skladovacích priestorov v existujúcej prevádzke. Prevádzka je zameraná na vývoj, výrobu a predaj trojdimenzionálnych textílií hlavne pre automobilový priemysel. Zároveň s ajedná o rozšírenie parkovacích miest pre osobné automobily.
 • Betroffene Gemeinde: Myslina, Závadka (okres: Humenné)
 • Zuständige Behörde: Okresný úrad Humenné
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
 • Projektwerber: MÜLLER TEXTILES SLOVAKIA, s.r.o.
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 36496740
 • Genehmigungsbehörde: Obec Myslina
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  17.10.2019
  Text der Benachrichtigung über die Änderung
  17.10.2019
  17.10.2019
  17.10.2019
  17.10.2019
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  27.11.2019