Preskočit na obsah
| Print

Výrobno- skladová hala , Expanzia IV A - zmena vo výstavbe a prevádzke

 • Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 7.7 Strojárska výroba, elektrotechnická výroba s výrobnou plochou 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Premiestniť existujúce prevádzky strojárskej výroby a skladov do modernej nízkoenergetickej výrobno-skladovej haly.
 • Betroffene Gemeinde: Predmier (okres: Bytča)
 • Zuständige Behörde: Okresný úrad Bytča
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Zámok 104, 01401 Bytča
 • Projektwerber: X & M s.r.o., Maršová- Rašov 267, 013 51 Maršová -Rašov
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 51785269
 • Genehmigungsbehörde: Obec Predmier - stavebný úrad, OU Bytča- OSŽP - vodné stavby
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Text der Benachrichtigung über die Änderung
  24.06.2022
  24.06.2022
  29.06.2022
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  02.12.2022