Preskočit na obsah
| Print

Výroba technického etylénchlórhydrínu, NCHZ, a.s. Nováky

 • Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 4.7 Výroba jedov a pesticídov
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Výroba technického etylénchlórhydrínu pre zahraničného zákazníka na báze vlastného know-how s celkovou kapacitou 4000 t/rok. Spôsob výroby umožní spracovanie všetkých vedľajších produktov a nezreagovaných surovín do finálneho produktu.
 • Betroffene Gemeinde: Nováky, Zemianske Kostoľany (okres: Prievidza)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo hospodárstva,
 • Projektwerber: Novácke chemické závody, a.s., Nováky
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 31616755
 • Genehmigungsbehörde: OÚ, odbor životného prostredia, Prievidza
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Bearbeiter der vorläufigen Umweltstudie NCHZ,a.s. Nováky
  Právoplatné rozhodnutie