| Print

Výroba substancie Nalbufin

 • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 4.11 Výroba pesticídov, farmaceutických výrobkov, peroxidov a elastomérov
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Účelom akcie je výroba nového liečiva Nalbufin hydrochlorid v uzavretej prevádzke v existujúcom areáli firmy Saneca Pharmaceuticals a.s..
 • Betroffene Gemeinde: Hlohovec (okres: Hlohovec)
 • Zuständige Behörde: Okresný úrad Hlohovec
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Jarmočná 3, 92001 Hlohovec
 • Projektwerber: Saneca Pharmaceuticals a.s.
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 46833323
 • Genehmigungsbehörde: Slovenská inšpekcia životného prostredia
 • Dokumente

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.