| Print

Výroba bazických stavív SLOVMAG, a. s. Lubeník - Modernizácia prípravne lisovacích hmôt

  • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Vorhaben: 1.2 Tažba a úprava rúd a magnezitu
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Grundlegende Informationen