Preskočit na obsah
| Print

Výkup železa a farebných kovov, prevádzka Veľké Dvorníky

 • Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 9.8 Skladovanie železného irotu vrátane autovrakov
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Predmetom predloženého zámeru je výkup železa a farebných kovov v novozriadenom objekte zberne a výkupne vo Veľkých Dvorníkoch.
 • Betroffene Gemeinde: Veľké Dvorníky (okres: Dunajská Streda)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo životného prostredia,
 • Projektwerber: Kovod Trade a.s., Stavebná 2, Banská Bystrica
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 36032930
 • Genehmigungsbehörde: OU Dunajská Streda
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Bearbeiter der vorläufigen Umweltstudie Kovod Trade a.s., Stavebná 2, Banská Bystrica