Preskočit na obsah
| Print

VVN 2x 110 kV Stupava - št.hranica SR/Rakúsko

 • Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 2.14 Diaľkové prenosové vedenia elektrickej energie
 • Zistovacie konanie
 • ESPOO dohovor:

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Stavba vedenia 2x110kV je súčasťou súboru stavieb na zvýšenie prenosovej schopnosti 110kV vedení v úseku Stupava - št.hranica SR/Rakúsko. Realizáciou sa dosiahne, že stav siete nadradenej energetickej sústavy v SR bude vyhovovať medzinárodnému tranzitu predpokladaných prenosov el.energie v rámci jednotnej energetickej sústavy.
 • Betroffene Gemeinde: Bratislava - Záhorská Bystrica, Stupava, Bratislava - Devínska Nová Ves (okresy: Bratislava IV, Malacky)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo hospodárstva,
 • Projektwerber: Západoslovenské energetické závody š.p. Čulenova ul.6, 816 47 Bratislava
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 00152153
 • Genehmigungsbehörde: OU Bratislava I, OU Bratislava IV, OU Malacky
 • Strana pôvodu
 • Dotknutá stranaRakúsko,
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Bearbeiter der vorläufigen Umweltstudie EKOJET,Záhradnícka ul.93, 821 08 Bratislava
  Právoplatné rozhodnutie