| Print

Vodozádržné opatrenia na potoku Jordán

  • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Vorhaben: 10.1 Priehrady, nádrže a iné zariadenia urcené na zadržiavanie alebo na akumuláciu vody vrátane suchých nádrží - s výškou hrádze nad základovou líniou alebo - s celkovým novým objemom alebo dodatocne zadržaným objemom - s rozlohou 10.7 Objekty protipovodnovej ochrany
  • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen