| Print

Vodné dielo na Váhu Kraľovany

 • Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 9.1 Priehrady a vodné nádrže s výškou hrádze nad základovou líniou alebo s celkovým objemom alebo s rozlohou
 • Povinné hodnotenie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Využitie hydroenergetického potenciálu Váhu v úseku medzi VD Krpeľany a sútokom s Oravou.
 • Betroffene Gemeinde: Stankovany, Kraľovany (okresy: Ružomberok, Dolný Kubín)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo pôdohospodárstva,Ministerstvo pôdohospodárstva,Ministerstvo pôdohospodárstva,Ministerst
 • Projektwerber: Slovenské elektrárne, a.s., Vodné elektrárne, odštepný závod Trenčín
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 31380751
 • Genehmigungsbehörde: OÚ Dolný Kubín
 • Dokumente

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.