Preskočit na obsah
| Print

Višňové – Slnečné Grundy, úprava bezmenného prítoku Rosinky, rkm 400-0,516

  • Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
  • Vorhaben: 10.7 Objekty protipovodnovej ochrany
  • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen