| Print

Veterný park Želiezovce

 • Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 2.3 Zariadenia na využívanie vetra na výrobu energie (veterné elektrárne) reaktormi vrátane ich vžarovania a likvidácie
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Cieľom predmetnej investičnej akcie je vybudovanie veterného parku v blízkosti mesta Želizovce.
 • Betroffene Gemeinde: Želiezovce (okres: Levice)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo hospodárstva,Ministerstvo hospodárstva,Ministerstvo hospodárstva,Ministerstvo hospodárs
 • Projektwerber: WIND PARK spol.s.r.o.,Schubertova 39, 93701 Želiezovce
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 36556351
 • Genehmigungsbehörde: Mestský úrad Želiezovce
 • Dokumente

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.