| Print

Veterný park Skalité

 • Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 2.3 Zariadenia na využívanie vetra na výrobu energie (veterné elektrárne) reaktormi vrátane ich vžarovania a likvidácie
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Stavba je navrhovaná za účelom využitia veterno-energetického potencialu v danom území pre účely výroby ekologicky čistej elektrickej energie.
 • Betroffene Gemeinde: Skalité (okres: Čadca)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo hospodárstva,
 • Projektwerber: Green Energy Slovakia s.r.o. Bratislava
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 35780711
 • Genehmigungsbehörde: Obecný úrad Skalité
 • Dokumente

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.