Preskočit na obsah
| Print

Veterný park Horná Kráľová – Hájske

 • Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 2.15 Nadzemné a podzemné prenosové vedenia elektrickej energie 2.3 Zariadenia na využívanie vetra na výrobu energie (veterné elektrárne)
 • Povinné hodnotenie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Výstavba a prevádzka veterného parku, pozostávajúceho z 8 veterných elektrární, vrátane príslušnej technickej infraštruktúry
 • Betroffene Gemeinde: Hájske, Jarok, Pata, Šoporňa, Báb, Horná Kráľová, Močenok (okresy: Šaľa, Nitra, Galanta)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Projektwerber: Green Energy Holding, s. r. o., Mraziarenská 6, 821 08 Bratislava
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 47111780
 • Genehmigungsbehörde: 1.Obec Horná Kráľová,
  2.Obec Hájske,
  3.Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny,
  4.Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa,
  5.Okresný úrad Šaľa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  06.12.2021
  Bearbeiter der vorläufigen Umweltstudie Creative spol. s r.o., Bernolákova 72, 902 01 Pezinok
  Text der vorläufigen Umweltstudie
  06.12.2021
  06.12.2021
  06.12.2021
  06.12.2021

  Rozsah hodnotenia

  Text des Umfangs der Bewertung des Vorhabens
  24.05.2022