| Print

Územný plán zóny IBV Terasy - Zmeny a doplnky č. 4

 • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Bereich: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Podrobné riešenie priestorového usporiadania a funkčného využitia územia časti zóny so zástavbou rodinných domov v rozsahu zmeny parcelácie určenej v súčasnosti platným regulačným výkresom. Cieľom je zosúladenie podrobných regulatívov zástavby lokality v súlade s platným ÚP mesta a s investičným zámerom súkromných investorov.
 • Betroffene Gemeinde: Prievidza (okres: Prievidza)
 • Zuständige Behörde: Okresný úrad Prievidza
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Ulica G.Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
 • Vermittler: mesto Prievidza
 • ID-Nr. des Vermittlers: 00318442
 • Genehmigungsbehörde: zastupiteľstvo mesta Prievidza
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Information über die Benachrichtigung
  03.07.2020
  Oznámenie
  03.07.2020
  03.07.2020
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  07.08.2020