| Print

Územný plán obce Veľká Lehota

 • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Bereich: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Cieľom bude komplexné riešenie priestorového usporiadania a funkčného využitia územia v rozsahu katastrálneho územia obce, stanovenie zásad jeho organizácie a vecná a časová koordinácia činností v území. Všeobecným dôvodom pre spracovanie územného plánu je potreba právne záväzného dokumentu s jednoznačne stanovenými regulatívmi pre stavebné aktivity a využívanie prírodných zdrojov pre harmonický rozvoj obce v súlade s princípmi udržateľného rozvoja a pre zachovanie identity obce.
 • Betroffene Gemeinde: Veľká Lehota, Jedľové Kostoľany, Malá Lehota, Obyce, Nová Baňa, Tekovské Nemce (okresy: Žarnovica, Zlaté Moravce)
 • Zuständige Behörde: Okresný úrad Žarnovica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Bystrická 53, 96681 Žarnovica
 • Vermittler: Obec Veľká Lehota
 • ID-Nr. des Vermittlers: 00321061
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Information über die Benachrichtigung
  24.09.2019
  Oznámenie
  24.09.2019

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  13.01.2020
  Informácia o rozsahu hodnotenia
  13.01.2020