| Print

Územný plán obce Snežnica

 • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Bereich: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Cieľom pripravovaného Územného plánu obce Snežnica bude v zmysle ustanovení § 1 zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov komplexné riešenie priestorového usporiadania a funkčného využitia územia v rozsahu katastrálneho územia obce, stanovenie zásad jeho organizácie a vecná a časová koordinácia činností v území.
 • Betroffene Gemeinde: Radoľa, Žilina, Snežnica, Kysucké Nové Mesto, Teplička nad Váhom (okresy: Kysucké Nové Mesto, Žilina)
 • Zuständige Behörde: Okresný úrad Kysucké N. Mesto
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Litovelská 1218, 02401 Kysucké Nové Mesto
 • Vermittler: Obec Snežnica
 • ID-Nr. des Vermittlers: 00314315
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Information über die Benachrichtigung
  25.07.2017
  Oznámenie
  25.07.2017

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  11.09.2017
  Informácia o rozsahu hodnotenia
  11.09.2017

  Umweltverträglichkeitserklärung

  Information über die UVE für das strategische Dokument
  21.10.2019
  Bearbeiter der UVE für das strategische Dokument Ing. arch. Karol Ďurenec
  Text des strategischen Dokumentes
  21.10.2019
  21.10.2019
  21.10.2019
  21.10.2019
  21.10.2019
  21.10.2019
  21.10.2019
  21.10.2019
  Text der UVE für das strategische Dokument
  21.10.2019
  Öffentliche Erörterung Obecný úrad Snežnica 08.11.2019 o 14:00

  Abschließender Standpunkt

  Abschließender Standpunkt
  13.02.2020