| Print

Územný plán obce Snežnica

 • Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Bereich: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Cieľom pripravovaného Územného plánu obce Snežnica bude v zmysle ustanovení § 1 zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov komplexné riešenie priestorového usporiadania a funkčného využitia územia v rozsahu katastrálneho územia obce, stanovenie zásad jeho organizácie a vecná a časová koordinácia činností v území.
 • Betroffene Gemeinde: Radoľa, Žilina, Snežnica, Kysucké Nové Mesto, Teplička nad Váhom (okresy: Kysucké Nové Mesto, Žilina)
 • Zuständige Behörde: Okresný úrad Kysucké N. Mesto
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Litovelská 1218, 02401 Kysucké Nové Mesto
 • Vermittler: Obec Snežnica
 • ID-Nr. des Vermittlers: 00314315
 • Dokumente

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  25.07.2017
  Oznámenie
  25.07.2017

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  11.09.2017
  Informácia o rozsahu hodnotenia
  11.09.2017

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  21.10.2019
  Spracovateľ správy o hodnotení Ing. arch. Karol Ďurenec
  Text strategického dokumentu
  21.10.2019
  21.10.2019
  21.10.2019
  21.10.2019
  21.10.2019
  21.10.2019
  21.10.2019
  21.10.2019
  Text správy o hodnotení
  21.10.2019
  Verejné prerokovanie Obecný úrad Snežnica 08.11.2019 o 14:00