Preskočit na obsah
| Print

Územný plán obce Smižany

 • Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Bereich: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: ďalší rozvoj hlavných funkcií sídla v súlade so záujmami jeho obyvateľov, s cieľom tvorby a ochrany optimálneho životného prostredia,funkčného využívania plôch, riešenie technickej infraštruktúry územia a životného prostredia a riešenie verejnoprospešných stavieb v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja.
 • Betroffene Gemeinde: Dedinky, Spišská Nová Ves, Harichovce, Mlynky, Smižany, Arnutovce, Iliašovce, Stratená, Letanovce, Spišský Štvrtok, Spišské Tomášovce (okresy: Rožňava, Spišská Nová Ves, Levoča)
 • Zuständige Behörde: Okresný úrad Spišská Nová Ves
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Štefánikovo námestie 5, 05201 Spišská Nová Ves
 • Vermittler: Obec Smižany, Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany
 • ID-Nr. des Vermittlers: 00691721
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Information über die Benachrichtigung
  22.04.2022
  Oznámenie
  22.04.2022

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  24.05.2022
  Informácia o rozsahu hodnotenia
  24.05.2022