| Print

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PADÁŇ

 • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Bereich: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Hlavným dôvodom pre spracovanie územného plánu je potreba právne záväzného dokumentu s jednoznačne stanovenými regulatívmi pre stavebné aktivity a využívanie prírodných zdrojov.
 • Betroffene Gemeinde: Padáň (okres: Dunajská Streda)
 • Zuständige Behörde: Okresný úrad Dunajská Streda
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Korzo B. Bartóka 789/3, 92901 Dunajská Streda
 • Vermittler: Obec Padáň
 • ID-Nr. des Vermittlers: 00305685
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Information über die Benachrichtigung
  15.01.2020
  Oznámenie
  15.01.2020
  Text des strategischen Dokumentes
  15.01.2020
  15.01.2020