| Print

Územný plán obce Nemčiňany – Zmeny a doplnky č. 1/2020

 • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Bereich: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Zosúladenie navrhovanej zmeny funkčného využitia územia s komplexným riešením priestorového usporiadania a funkčného využitia územia a premietnuť ich do záväznej časti schváleného územného plánu obce.
 • Betroffene Gemeinde: Volkovce, Malé Vozokany, Kozárovce, Veľké Vozokany, Malé Kozmálovce, Čierne Kľačany, Nemčiňany (okresy: Zlaté Moravce, Levice)
 • Zuständige Behörde: Okresný úrad Zlaté Moravce
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Sládkovičova 3, 95301 Zlaté Moravce
 • Vermittler: Obec Nemčiňany
 • ID-Nr. des Vermittlers: 00308277
 • Genehmigungsbehörde: Obecné zastupiteľstvo
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Information über die Benachrichtigung
  27.07.2020
  Oznámenie
  27.07.2020
  27.07.2020
  27.07.2020
  27.07.2020
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  31.08.2020